Probus Vrouwen Westland 
Heeft als doel:
Het bevorderen van saamhorigheid en vriendschap van (geheel of nagenoeg geheel )post-actieven, die een maatschappelijke functie hebben vervuld en die- een ieder vanuit een persoonlijke en maatschappelijke achtergrond – waarden hechten aan het regelmatig ontmoeten van elkaar; waarbij onderlinge hulpvaardigheid, verbreding van kennis en interesse, verruiming van inzicht alsmede ontspanning, biedende elementen vormen.

Wij komen elke derde dinsdag van de maand ( September) 2e dinsdag) voor een informatief en gezellig samenzijn 
Locatie 
Boetzelaer 
Madeweg 36
2681 PM Monster
Aanvang: 10.00 uur
Afsluiting 13.30 uur

Probusvrouwen Westland is 24 september 2001 opgericht 
Bestaat uit 45 leden
Secretaris
Ina van Zanten
inavanzanten@planet.nl

Webmaster
Loes Voogd
probusvrouwenwestland1@gmail.com 

Bankrekening NL42RABO 0133306690
Contributie € 90.00 per jaar